Fara í efni

Persónuverndastefna

Meðferð persónuupplýsinga

Checkit, hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga er varða einstaklinga, einstaklinga sem hafa samband við fyrirtækið, tengiliði sem hafa samband við fyrirtækið fyrir hönd lögaðila og þeirra aðila sem eiga viðskipti við fyrirtækið.

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum fyrirtækið safnar, með hvaða hætti fyrirtækið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum. Stefna Checkit er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er.

Tilgangur og lagaskylda
Checkit leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna byggð á gildandi lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Hvað eru persónuupplýsingar?
Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónu-upplýsingar.

Persónuupplýsingar sem Checkit vinnur með
Við heimsókn á vefsíðu okkar eru skráðar nauðsynlegar upplýsingar um aðgengi og notkun. Þessar upplýsingar kunna að innihalda IP-tölur notanda. Þessi síða notar einnig vafrakökur fyrir nauðsynlega virkni og söfnun tölfræðiupplýsinga, sjá nánar í vafrakökustefnu.

Miðlun persónuupplýsinga
Checkit meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög og skuldbindur sig til þess að varðveita upplýsingarnar á öruggan og tryggan hátt. Persónuupplýsingar kunna að vera aðgengilegar aðilum sem sinna bókhaldsþjónustu eða tækniþjónustu fyrir hönd Checkit. Checkit mun að öðru leyti ekki miðla áfram upplýsingum sem skráðar hafa verið til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi aðila nema þess sé krafist samkvæmt lögum eða í kjölfar dómsúrskurðar.

Réttindi þín
Þú átt rétt á því að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar Checkit býr yfir um þig og afrit af þeim gögnum.

Þú getur einnig átt rétt á að persónuupplýsingum um þig sé eytt, þær leiðréttar og vinnsla þeirra takmörkuð, ásamt því að andmæla vinnslu. Þá getur þú átt rétt á því að gögn um þig séu flutt til annars ábyrgðaraðila á tölvulesanlegu formi. Rétt er að benda á að þessi réttindi eru takmörkuð og eiga ekki við allar persónuupplýsingar eða í öllum tilvikum.

Þú getur lagt fram kvörtun hjá Persónuvernd teljir þú að vinnsla Checkit á persónuupplýsingum sé ekki í samræmi við lög.

Óskir þú eftir því að nýta þér einhver af réttindum þínum eða hafir þú athugasemdir við meðhöndlun persónuupplýsinga getur þú haft samband við okkur með tölvupósti á checkit@checkit.is.

Endurskoðun
Checkit áskilur sér rétt til að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á síðunni checkit.is.